שכונות, רחובות ואתרים

גייסות השריון

רחוב גייסות השריון ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' ארלוזורוב וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא על שמן של העוצבות המשוריינות ויחידות חיל השריון של צה"ל.

מפקדת גייסות השריון הוקמה בשנת 1954.
נמצא בשכונת רמת ורבר