שכונות, רחובות ואתרים

גזית

רחוב גזית ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' אלכסנדר ינאי וסופו ברח' ללא מוצא.

גזית, אבן מסותתת.

מידע נוסף