שכונות, רחובות ואתרים

גוש עציון

רחוב גוש-עציון ממוקם בקריית דדו.

תחילתו ברח' רמז וסופו ברח' אוחה-ריבלין.

הרחוב נקרא ע"ש קבוצת ישובים הכוללת את כפר-עציון, משואות יצחק, עין צורים ורבדים, דרומית מערבית לירושלים בדרך לחברון. תושבי הגוש לחמו בחירוף נפש במלחמת הקוממיות. לאחר קרב קשה הוכרעו הלוחמים ונלקחו בשבי. הגוש הוקם מחדש ע"י בני המייסדים, לאחר מלחמת ששת הימים.
נמצא בשכונת קריית דדו