שכונות, רחובות ואתרים

גוש חלב

רחוב גוש-חלב ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' איינשטיין וסופו ברח' השקמה.

גוש חלב, עיר יהודית קדומה בגליל העליון.
נמצא בשכונת קריית מטלון