שכונות, רחובות ואתרים

גורדון אהרון דוד

הרחוב ממוקם בשכונת עין גנים. תחילתו ברחוב עין-גנים וסופו בדרך ירושלים.

הרחוב נקרא ע"ש אהרון דוד גורדון. נולד בשנת תרט"ז-1865 ברוסיה בכפר טרואינו. פעל להקמת "חדרים מתוקנים" ולהפצת השפה העברית. הטיף להתחדשות האדם בישראל ע"י עבודת כפיים. גורדון עלה ארצה בשנת תרס"ד בהיותו בן 48. גורדון חי בפתח-תקוה בשנים תרס"ד-תרס"ו ובפעם השנייה בעין-גנים. פיתח תורה המתבססת על יצירה ועבודה בארץ-ישראל "דת ועבודה". היה פעיל בחיי הפועלים בפתח-תקוה.

גורדון השתתף בנשף חנוכה תרס"ו-1906 שבעקבותיו הוכרז ה"חרם"על פועלי העלייה השנייה. למרות גילו המופלג, עבד בחקלאות.

בשנת תרע"ב עזב את עין-גנים והשתקע בקיבוץ דגניה, בה חי עד סוף ימיו. נפטר בחודש שבט תרפ"ב-1922.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עין-גנים

מידע נוסף

אישים