שכונות, רחובות ואתרים

גולדברג יצחק

רחוב גולדברג ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברחוב שמעון.

הרחוב ע"ש יצחק גולדברג, חבר וועד המושבה וראש וועד המושבה (1872-1957).
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף