שכונות, רחובות ואתרים

גהל מרטין

רחוב מרטין גהל ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' היצירה.

ע"ש מרטין גהל, אחד מהתעשיינים הגדולים בארץ.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף