שכונות, רחובות ואתרים

גדרה

רחוב גדרה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו ברח' רחובות וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב מנציח אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--