שכונות, רחובות ואתרים

גדנ"ע

הרחוב ממוקם בשכונת אחדות.

תחילתו ברח' סיני וסופו ברח' ללא מוצא.

ראשי תיבות של גדודי נוער (לחינוך טרום-צבאי ולהכנה לשירות בצה"ל). ראשיתם בשנת 1936 בפרוץ מהומות הדמים, כשליד ה"הגנה" הוקמו יחידות נוער בגיל 14-17 לקשר, איתות וכו'. לאחר פרסום ה"ספר הלבן" הוקם במסגרת בתי-הספר התיכוניים חג"ם (חינוך גופני מוגבר). עם ארגונו של המטה הארצי של ה"הגנה" התאחדו שני הגופים לאחד. כיום גדנ"ע הוא חטיבה עצמאית עם מפקדה ומרחבים. גדנ"ע משלב אימון גופני עם חינוך לאומי חברתי וחיינוך לידיעת הארץ ולאהבת המולדת. מפקדיו הינם קציני צה"ל שהוכשרו לתפקיד. הגדנ"ע מקיים אימוני יום בבתי-הספר ואימוני ערב במועדונים, אימונים מרוכזים במחנאות ושדאות ועוד. מחנאות קיץ, שירות לאומי והכשרה במקצועות מיוחדים.
נמצא בשכונת אחדות