שכונות, רחובות ואתרים

גאולי תימן

רחוב גאולי תימן ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב הנביאים וסופו בדרך ירושלים.

הרחוב נקרא ע"ש המושב גאולי תימן שבעמק חפר. במושב התיישבו עולי תימן שעלו במסגרת "מרבד הקסמים" מתימן.
נמצא בשכונת שעריה