שכונות, רחובות ואתרים

בת שלמה

רחוב בת-שלמה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו וסופו ברח' זכרון יעקב.

הרחוב מנציח אחד מתוך 15 הישובים הראשונים נוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--