שכונות, רחובות ואתרים

בת שבע

רחוב בת-שבע ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברח' ברנר וסופו ברח' יבנה.

הרחוב נקרא על-שם השכונה בת-שבע, שהוקמה בשנת 1946 על-ידי יוצאי יוון וכללה 7 בתים.
נמצא בשכונת יוספטל