שכונות, רחובות ואתרים

ברש אשר

רחוב ברש ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' זייד וסופו ברח' קפלנסקי.

רחוב ברש אשר נקרא ע"ש הסופר ברש אשר.
נמצא בשכונת נוה-עוז

מידע נוסף

אישים