שכונות, רחובות ואתרים

ברקת

רחוב ברקת ממוקם ברמת-סיב.

תחילתו ברח' לשם וסופו ברח' שהם.

ברקת - אבן יקרה וקשה שצבעה אדום.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף