שכונות, רחובות ואתרים

ברץ

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב לוחמי הגיטו וסופו ברחוב ילישביץ.

רחוב זה נקרא ע"ש יוסף ברץ, ממנהיגי תנועת הפועלים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אישים
אתרים ורחובות