שכונות, רחובות ואתרים

ברנר י.ח

רחוב ברנר ממוקם בקריית אלון.

תחילתו ברח' רמז וסופו ברח' יבנה.

הרחוב נקרא ע"ש י.ח.ברנר, סופר עברי, נרצח בידי פורעים ערבים בשנת 1921.

מידע נוסף