שכונות, רחובות ואתרים

ברנדיס השופט

רחוב ברנדייס ממוקם בשכונת שיפר.

הרחוב נקרא ע"ש ברנדייס לואיס דמביץ. משפטן, חבר בית המשפט העליון בארה"ב, מנהיג ציוני אמריקה במלחמת העולם הראשונה. נולד בקנטקי וסיים לימודי משפטים בהרוורד. התבלט כ"פרקליט העם" .בשנת 1916 מונה כשופט עליון והיה היהודי הראשון שנכנס למוסד מכובד זה. היה ציוני ונעשה מנהיג התנועה הציונית. טבע סיסמה: " ארגון, משמעת, כספים". היה אופוזיציה "למשטר ווייצמן", התנגד בחריפות לתכנית החלוקה בשנת 1937.

נפטר בשנת 1941.
נמצא בשכונת שיפר

מידע נוסף