שכונות, רחובות ואתרים

ברט

רחוב ברט אהרון ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' אימבר וסופו ברח' המפלסים.

הרחוב נקרא ע"ש ד"ר אהרן ברט ז"ל, היה סופר ציוני דתי, נשיא בלל ומועמד לנשיא מדינת ישראל.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף