שכונות, רחובות ואתרים

ברוריה בת תדריון

ממוקם צפונית לרחוב קרול.
הרחוב נקרא ע"ש ברוריה בת תרדיון.

ברוריה בת תרדיון, האישה היחידה הנזכרת בתלמוד כנוטלת חלק בויכוחים עם חכמים וראשי ישיבות. לא הססה לחלוק עליהם מתוך עמדה של גאוה, בטחון ואמון בהשכלתה, בקיאותה ותבונתה.חייתה במחצית השנייה של המאה השנייה בטבריה לאחר שנמלטה מבבל לארץ-ישראל. בתו של ר' חנינא בן תרדיון מהרוגי המלכות, ואשת ר' מאיר מגדולי התלמוד.
נמצא בשכונת