שכונות, רחובות ואתרים

ברון דה מנשה

רחוב ברוך דה-מנשה ממוקם בקריית מטלון.

ע"ש ברון דה מנשה ז"ל, שהיה בעל הקרקעות במקום.
נמצא בשכונת קריית מטלון