שכונות, רחובות ואתרים

ברגמן צבי

רחוב ברגמן צבי ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' גליס וסופו ברח' נחשון.

ברגמן צבי היה מראשוני קודחי בארות המים.

מידע נוסף