שכונות, רחובות ואתרים

ברא"ז זאב

רחוב ברא"ז זאב ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' חצוה זקן השומרי.

ע"ש זאב ברא"ז, תושב פתח-תקוה מראשית המאה.
נמצא בשכונת עמישב