שכונות, רחובות ואתרים

בר לוי אשר

רחוב ברלוי אשר ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' כץ וסופו ברח' הנשיאים.

הרחוב נקרא ע"ש אשר ברלוי, יו"ר ארגון הקבלנים ויו"ר הציונים הכלליים.
נמצא בשכונת כפר-גנים