שכונות, רחובות ואתרים

בר גיורא

רחוב בר-גיורא ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברחוב יוספטל וסופו ברחוב יבנה.

הרחוב ע"ש מסדר חשאי של פועלים עבריים בני העלייה השנייה (חברי "פועלי ציון"), שחתרו לכיבוש השמירה במושבות ולחיזוק ההגנה ע"י הנהגת עבודה עברית ולהתיישבות חקלאית. ככן דגלו בהגשמת החזון הציוני הסוציאליסטי. במסדר הוקם בעל שמחת תורה תרס"ח-1907, ונקרא על שמו של בר-גיורא, ממנהיגי המרד הגדול של היהודים נגד הרומאים. בין מייסדיו נימנים יצחק בן-צבי, צבי בקר, ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד, יחזקאל חנקין, יחזקאל ניסינוב וישראל שוחט שעמד בראש המסדר. סיסמת המסדר החשאי נקבעה: "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום". חברי המסדר הצליחו לבצר את השמירה העברית החדשה למרות ניסיונות השומרים הזרים להכשילם. בפסח תרס"ט (1909), הוחלט על הפסקת קיומה של החבורה החשאית ועל הקמת הסתדרות ה"שומר".
נמצא בשכונת יוספטל