שכונות, רחובות ואתרים

בר אילן

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.

תחילתו ברחוב ריינס וסופו ברחוב הרצוג.

הרחוב נקרא ע"ש מאיר ברלין (בר-אילן), נולד בשנת 1880, מוולוזין רוסיה. ממנהיגי ה"מזרחי" ומהעסקנים החשובים בתנועה זו. דאג לחינוך תורני ברוח לאומית והירבה לפרסם מאמרים על התחייה הלאומית של עם ישראל. על שמו אוניברסיטת בר-אילן.

נפטר בירושלים בשנת תש"ט - 1949.
נמצא בשכונת כפר-אברהם