שכונות, רחובות ואתרים

בעל שם טוב

הרחוב ממוקם בשכונת אחדות.

תחילתו ברח' קלישר וסופו ברחוב סולד.


ע"ש הבעש"ט, ראשי תיבות של ר' ישראל בן אליעזר ממז'יבוז'.
נמצא בשכונת אחדות

מידע נוסף

אישים