שכונות, רחובות ואתרים

בן צבי יצחק

רחוב בן-צבי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' פינס וסופו ברח' כץ.

הרחוב נקרא ע"ש יצחק בן צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל. ראש הועד הלאומי, מראשי תנועת העבודה, ממייסדי תנועת "פועלי ציון", חוקר שבטי ישראל והשומרונים. נולד באוקרינה בשנת 1884. עלה ארצה בשנת 1907, ממייסדי "בר-גיורא" וה"שומר". בשנת 1915 גורש ע"י התורכים והיה בארה"ב ממייסדי "החלוץ". חזר ארצה עם הגדודים העברים בשנת 1918. כיהן כיו"ר הועד הלאומי ליהודי א"י בשנים 1931-1944 ונשיא הועד בשנים 1944-1948. היה נשיאה השני של מדינת ישראל.

נפטר בשנת 1963.

על שמו "יד בן-צבי", מכון למחקר הארץ ועדותיה.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף