שכונות, רחובות ואתרים

בן עזר, האחים

תחילתו של רחוב בן-עזר ברח' צה"ל.
הרחוב נקרא ע"ש האחים בן-עזר, ברוך וצפורה (המבורגר), הילדים הראשונים של המושבה.
נמצא בשכונת רמת ורבר

מידע נוסף