שכונות, רחובות ואתרים

בן משה

רחוב בן-משה ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' משמר הירדן וסופו ברחוב עין-גנים.

רחוב בן-משה נקרא ע"ש מאיר בן-משה. בן-משה היה מורה וחבר מועצת העירייה. היה חבר מועצת העיר החמישית בשנים 1959-1965.
נמצא בשכונת עין-גנים