שכונות, רחובות ואתרים

בן זכאי

רחוב בן-זכאי ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' חת"ם סופר וסופו ברח' רמ"א.

יוחנן בן-זכאי, תנא בימי בית שני.
נמצא בשכונת קריית מטלון