שכונות, רחובות ואתרים

בן גוריון דוד

הרחוב ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברח' דגל ראובן.

הרחוב נקרא ע"ש דוד בן גוריון, מדינאי יהודי, מראשי התנועה הציונית ותנועת הפועלים הציונים. מאדריכלי מדינת ישראל וצה"ל. ראש ממשלה ושר ביטחון ראשון. נולד בפולין בשנת 1886. פעל מנעוריו בתנועה הציונית. השתתףבהגנה העצמית היהודית נגד הפורעים בשנת 1905. עלה לא"י בשנת 1906 ולאחר לימוד משפטים בקושטא חזר בשנת 1914. גורש ע"י התורכים למצרים בשנת 1915, משם יצא לארה"ב והיה פעיל באירגון החלוץ, בתנועת "פועלי ציון" ובהקמת הגדוד העברי לשחרור א"י. לאחר מלחמת העולם הראשונה חזר עם הגדוד לא"י. היה ממייסדי הסתדרות העובדים הכללית, מראשי המדברים בתנועת העבודה, במוסדות הישוב והתנועה הציונית. מזכיר ראשי של הסתדרות העובדים (1921-1929). מראשי המפלגה המאוחדת (אחוד "הפועל הצעיר" ו"אחדות העבודה"). ראש ההנהלה הציונית וראש הסוכנות היהודית בא"י.

בה' באייר תש"ח (48.5.14) הכריז על כינון מדינת ישראל והקמת הממשלה הזמנית.עמד בראש ניהול מלחמת העצמאות ומבצע קדש. התמסר להקמת צה"ל, לביצוע קליטת העלייה ההמונית, לחישול מדיניות הביטחון ועוד. הקים בשנת 1956 את רפ"י (רשימת פועלי ישראל).

בשנת 1973 הובא למנוחות באחוזת קבר משפחתית במדרשת שדה בוקר.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף