שכונות, רחובות ואתרים

בן אליעזר אריה

רחוב אריה בן-אליעזר ממוקם בשכונת הדר גנים.

תחילתו ברחוב מנחם בגין.

הרחוב נקרא ע"ש אריה בן-אליעזר, ממייסדי "תנועת החרות". נבחר מטעם התנועה לכנסת ושימש כסגן יו"ר הבית.


נמצא בשכונת הדר גנים

מידע נוסף