שכונות, רחובות ואתרים

בלטימור

רחוב בלטימור ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' בזל.

בלטימור, תכנית הצהרה על מדיניות הציונית שנתקיימה במלון בלטימור (1942).
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף