שכונות, רחובות ואתרים

בלום ליאון

רחוב בלום ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' לוחמי-הגיטו וסופו ברח' בן-גוריון.

הרחוב נקרא ע"ש ליאון בלום, ראש ממשלה יהודי ראשון בצרפת. סופר ועתונאי (1872-1950).
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אישים