שכונות, רחובות ואתרים

בלוי משה הרב

רחוב בלוי ממוקם בשכונת שיפר.

תחילתו ברח' גולומב וסופו ברח' ללא מוצא.
ע"ש בלוי הרב משה (תרמ"ו-תש"ו), יליד ירושלים בעל כשרונות בלתי מצויים, נושא הכלים העיקרי והראשי של הגר"י דיסקין והגר"י זוננפלד, מראשוני הפרנסים ביישוב הישן. עמד בראש המערכה על צביון החיים בין היהדות החרדית ובין כת המחדשים.
הופיע בשם אגודת ישראל בפני מלכים ושרים במאבק על כבוד ישראל וזכויותיו.
נמצא בשכונת שיפר