שכונות, רחובות ואתרים

בכר, האחים

רחוב בכר ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו ברח' פינסקר וסופו רח' רוטשילד.

ע"ש בכר יהודה ואברהם, האחים עולי בולגריה, המתנחלים הראשונים בפ"ת, מקרב עדת הספרדים. אכרים חרוצים ומצויינים במדות טובות. בכוח השפעתם גדלה הקהילה הספרדית בפ"ת. מעזבונו של אברהם יש לציין את בניין בית הכנסת הגדול "בית אברהם" לקהילות הספרדים בפ"ת.
נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף