שכונות, רחובות ואתרים

בית ריזין

רחוב בית ריזין ממוקם בכפר אברהם.

תחילתו ברחוב הכחל וסופו ברחוב הירקונים.

הרחוב נקרא ע"ש צאצאי ר' ישראל מריז'ין, מתנועת החסידים ומזרח אירופה.
נמצא בשכונת כפר-אברהם