שכונות, רחובות ואתרים

ביילי חיים

רחוב ביילי חיים ממוקם בשכונת קרול. תחילתו ברח' קרול וסיומו ברח' ברוריה בת תדיון.
הרחוב נקרא ע"ש ביילי חיים, מזכיר מועצת פועלי פ"ת, חבר מועצה, יקיר הסתדרות ויקיר פ"ת.
נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף