שכונות, רחובות ואתרים

ביטרמן מרדכי

רחוב ביטרמן ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' קפלן וסופו ברח' זייד.

הרחוב נקרא ע"ש מרדכי ביטרמן, עסקן ב"אחדות העבודה" -"פועלי ציון".

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת נוה-עוז

מידע נוסף

אתרים ורחובות