שכונות, רחובות ואתרים

בזל

תחילתו של רחוב בזל ברחוב ז'בוטינסקי וסופו ברחוב גיסין.

בזל, עיר בשוויץ, בה התקיימו הקונגרסים הציוניים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף