שכונות, רחובות ואתרים

בוך ישי

תחילתו של רחוב בוך ברח' ספיר וסופו ברח' ברנדיס.
הרחוב נקרא ע"ש ישי בוך, יליד פתח-תקוה. נולד בשנת תרע"ג.
היה חבר ב"מכבי-אבשלום" ובארגון ה"הגנה". במלחמת השחרור נפל בקרב ראש-העין (1913-1948).
נמצא בשכונת שיפר