שכונות, רחובות ואתרים

בובר מרטין

רחוב בובר ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב ויצמן וסופו ברחוב בן-גוריון.

הרחוב נקרא ע"ש מרטין בובר, פילוסוף, הטיף לאחוות אחים עם הערבים (1913-1965). הוגה דעות, חוקר ומנהיג ציוני. בעל תוארי כבוד רבים. חתן פרס גיתה, תרגם את התנ"ך, חיבר כתבים פילוסופיים וסוציולוגים.

עלה ארצה בשנת 1937. הצטרף לאוניברסיטה העברית.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אישים