שכונות, רחובות ואתרים

בד"ר דוד

רחוב בד"ר ממוקם בקריית אלון.

תחילתו ברח' רמז.

דוד בד"ר - ראשי תיבות - בני דוד רפופורט, מזכיר מועצת פועלי פתח-תקוה (1875-1950).