שכונות, רחובות ואתרים

בגלייבטר

הרחוב ממקום בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברחוב אידלמן.

הרחוב נקרא ע"ש שמואל בגלייבטר ז"ל, חי ופעל בעיר מנעוריו, בעיקר בשנות ה-50 וה-60, תחילה הקבלן בונה ובין השאר בנה את הבתים הראשונים על אדמות פג'ה הערבית. את פעילותו הציבורית עשה בעיקר באגודת "מכבי אבשלום" פ"ת, שהיה אחד מראשיה ופעליה במשך עשרות שנים. עשה לקידום הספורט בעיר.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף