שכונות, רחובות ואתרים

בבלי

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב רות וסופו ברחוב עובדיה.

הלל הבבלי, משורר עברי ומחנך (1893-1961).
נמצא בשכונת שעריה