שכונות, רחובות ואתרים

בית רשיש

הבית נבנה בשנת 1948 כבית תרבות ומועדון לאנשי השכונה. ובמקם הוקרנו סרטים והתקיימו מפגשים חברתיים. בשנת 1968 שופץ המקום והורחב ומשמש כבית תרבות ומרכז אירועים לשכונה.

שמו שונה ל"בית-רשיש" - לאחר מותו של פנחס רשיש שהיה היוזם והרוח החיה בהקמת השכונה.