שכונות, רחובות ואתרים

כץ

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים. תחילתו של רחוב כץ ברח' שפרינצק וסופו ברח' חיים כהן.
רח' כץ נקרא ע"ש הרב ראובן כץ, שנולד בוילנא בשנת 1880, התפרסם כ"עילוי מאולשאן". בשנת תרס"ט פרסם את חלקו הראשון של הספר "דגל של ראובן". בשנת תרצ"ב (1932) נבחר לשמש כרב פ"ת, והיה מנהלה של הישיבה הגדולה בפ"ת. עמד בראש מפעלי תורה וחסד, היה חבר ועדת התחוקה למשפט ישראל מטעם הרבנות הראשית לא"י. פרסם מחקרים ומאמרים רבים ובכללם מחקר על חוק ומשפט במדינת ישראל.

נפטר בשנת 1963.
נמצא בשכונת כפר-גנים