שכונות, רחובות ואתרים

פרדס אוריה וינדזברג - בדרקובצקי

הפרדס ששייך עתה לאוריה וינדזברג היה לפנים פרדסם של בני משפחת בדרקובצקי האמידה, שרכשה חלקת אדמה והקימה בית מהיפים ברח' הרצל.
הבית עמד ברח' הרצל לצידו של בית שפירא ולאחרונה נהרס ונבנה במקומו בית מידות. המשפחה הקימה בחצרה רפת גדולה, ועסקה ברפת ובפרדסנות. במלחמה ירדה מנכסיה ובניה עזבו את הארץ. שטח הפרדס כ-50 דונם, נקנה ע"י מר וינדזברג, ומוחזק ומעובד היום ע"י בנו אוריה. זהו כנראה הפרדס היחידי בפ"ת שעדיין מעובד ופעיל. בשטח הפרדס נחפרה באר. והוקם בית באר, מעליו מרפסת נהדרת. בסמוך ישנה בריכה, אליה נשאבו המים. משפ' בדרקובצקי בנתה מבנה נהדר, הן כביתה הפרטי והן בפרדסה. למיטב ידיעתי, זהו אחד מהמבנים היפים ביותר שקיימים בארץ וחובה עלינו לשמרו, זהו פרדס אחרון של עיר-מושבה, שעיקר פרנסתה בעבר - פרדסים. שטח הפרדס נרכש כנראה לאחרונה ע"י חברת קדישא.