שכונות, רחובות ואתרים

חצר משפחת חודורוב

ממוקמת ברח' גוטמן 10.
משפחת חודרוב, אב ושני בניו התגוררו במשותף. עיקר עול העבודה והפרנסה היו על הבנים. האב שלא הסתגל למצב, מכר את ביתו וחזר לחו"ל, ואילו בניו רכשו אדמות מחדש. בנימין חודרוב ורעייתו, עבדו בתנאים קשים, וגרו בבית טיט וקש, את כל כספם השקיעו במשק ובפרות. פקידות הברון הציעה לו 310 נפוליונים, וחומרים לבניין חדש תמורת מגרשו. חודרוב קנה את המגרש ברח' גוטמן ב- 70 נפוליונים. את יתר הכסף, השקיע במשקו ואף רכש קרקעות לילדיו. הבית נבנה בשיטה של לבני טיט וקש, שחוזקו בעץ ועליהן מילוי. הקירות טוייחו.
בית זה עומד ומשמש היום כדפוס ויינשטיין. לבית מרפסת עץ. החצר נמכרה למשפחת נמי (מהקבלנים), שהוסיפו בחצר בית שני. בית זה קיים עד היום, ונמי הישיש מתגורר בו.
החצר מכילה שני בתים:
1. בית חודרוב.
2. בית נמי.

מידע נוסף

אישים
אתרים ורחובות