שכונות, רחובות ואתרים

חצר משפחת מ.ש. ראב

ממוקמת ברח' פינסקר 21.
מ.ש. ראב הגיע לפתח-תקוה עם אביו אלעזר ואחיו יהודה. לפרנסתו עבד בפ"ת כפועל שכיר, והיה מטובי העובדים. שימש כמדריכם הביאליסטוקים בעבודת אדמה. וכןעבד אצל הרב פרומקין. בתמיכת חובבי-ציון שנתנו לו ולאחיו 100 נפוליונים החל לבנות את הבית. המגרש היה שייך לאביהם. ליד הבית הוקמה רפת חפורה באדמה ומכוסה גג קש. בית המשפחה נבנה בחזית הרחוב, והיה בן 4 חדרים עם מרפסת גדולה הסגורה בזכוכית, הגג היה רעפים, ובחג הסוכות הוסרו, והונח סכך. בחצר ששטחה 3 דונם, היו רפת ועצי פרי. לתקופה קצרה, בזמן השלטון הבריטי הוקם בחצר בית-חולים שדה. בחצר משפחת ראב עומד עד היום אחד מהמבנים שהיו בחצר, ומשמש כמחסן גרוטאות לחנות רהיטי גן ומשרד.

מידע נוסף